Những đường phố tên "Cầu"

Dấu tích những đường phố mang tên "Cầu" ở Hà Nội, đó là: phố Cầu đất, phố Cầu đông, phố Cầu giấy và phố Cầu gỗ

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!