Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ năm BCHTWƯ Đảng (khoá X), ngày 5-7-2007, tại Hà Nội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!