Quân đội Pakistan tấn công Thánh đường Đỏ

Cuộc giải vây của quân đội Pakistan tấn công vào thánh đường Đỏ nhằm giải thoát các phụ nữ và trẻ em đang bị các giáo sĩ và sinh viên Hồi giáo cầm giữ

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương, Duyên Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!