Các khối kinh tế và mậu dịch trên thế giới\

Khu vực hóa và toàn cầu hóa là xu hướng đặc trưng của sự phát triển kinh tế thế giới hiện nay. Cuốn sách giới thiệu sự hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, những thành tưụ và mục tiêu phấn đấu từ nay đến đầu thế kỷ 21 của 1 số khối kinh tế và mậu dịch chủ yếu trên thế giới; tác động của nó đối...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Ngọc
Đồng tác giả: Võ, đại Lược
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
EU
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 381 C101k
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về