Ba trụ cột ASEAN

Nhân kỷ niệm ASEAN bước vào tuổi 40, bài giới thiệu về tổ chức ASEAN và những đóng góp tích cực của Việt nam. Cộng đồng ASEAN thực sự là mái nhà chung của các nước đông nam Á với 3 trụ cột: Cộng đồng an ninh; Cộng đồng kinh tế; và Cộng đồng văn hoá-xã hội......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Luận, Thuỳ Dương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!