Mối bất hoà trong đại gia đình khủng bố

Tổ chức khủng bố Al Qaeda đang tồn tại những bất đồng, gây chia rẽ về chiến lược đối đầu với chính quyền Islamabad, Pakistan

Lưu vào:
Tác giả chính: Hiếu Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!