ASEAN - 40 năm phát triển

Tóm tắt lịch sử hình thành và thành tựu đạt được của ASEAN sau 40 năm hình thành và phát triển (8/8/1967--8/8/2007). ASEAN trở thành khu vực thành công nhất trên thế giới với: 10 quốc gia thành viên, diện tích 4,5 triệu km2, dân số gần 500 triệu người, tổng thu nhập quốc nội hơn 737 tỷ USD, tổng kim...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Gia Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!