ASEAN-Những điều cần biết

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á(ASEAN)thành lập ngày 8-8-1967, sự phát triển các thành viên, diện tích, các quan hệ giữa các thành viên, các nguyên tắc tuân thủ và bản sắc riêng biệt của từng nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Bách
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!