Lược sử thung lũng SILICON

Sự hình thành và phát triển của thung lũng Silicon, ngưòi khai sinh phát triển công nghệ phần mềm đào tạo công nghệ thông tin nổi tiểng trên thế giới

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!