Từ AIPO tới AIPA, vì một cơ chế hợp tác Liên nghị viện gắn kết và hiệu quả hơn

Bài viết đánh giá hoạt động có hiệu quả của tổ chức Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO). Đại Hội đồng AIPO lần thứ 27 đã quyết định bốn điểm, trong đó đổi tên tổ chức này thành AIPA-Liên minh Nghị viện hiệp hội các nước ĐNA, phù hợp với tình hình hội nhập mới trong khu vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Anh Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!