Bắc nhịp cầu tới cộng đồng ASEAN

Về sự phát triển của Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA)làm thay đổi mạnh mẽ các thành viên trong trong khu vực, đặc biệt là Ma-lai-xi-a nước đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA-28, nơi vừa quyết định gần 40 nghị quyết quan trọng về tầm nhìn chiến lược của cộng đồng ASEAN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!