Cây sưa là loại cây gì?

Sau hàng loạt vụ chặt trộm cây Sưa, mọi người mới chợt hỏi: Cây Sưa là cây gì, nhà văn Băng Sơn người nghiên cứu về Hà Nội giới thiệu khái quát về cây Sưa, sự phân bổ của loại cây này tại Hà Nội và giá trị của loại gỗ này trong nội thất cung đình xưa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!