Trong các vấn đề gay cấn của AIPA, tiếng nói của Việt Nam được coi trọng

Giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với báo chí về kết quả của Đại hội đồng AIPA-28, những đóng góp của Việt Nam tại AIPA-28

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Tường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!