Bài học sai lầm về lịch sử

Dư luận báo chí thế giới bình luận đánh giá về phát biểu của Tổng thống Mỹ Bus về chiến tranh Việt Nam mà ông đọc tại Đại hội toàn quốc thường niên của Hội cựu chiến binh Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Tường
Đồng tác giả: Thu, Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
bus
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!