Những hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn

Thành Cát Tư Hãn (Thiết Mộc Chân 1162-1227), thủ lĩnh mạnh nhất của Mông Cổ có nhiều con cháu. Đà Lôi là người con thứ 4, người đã sinh ra Hốt Tất Liệt (1215-1294). Hốt Tất Liệt là một vị tướng và là một nhà chính trị, quân sự kiết xuất, có nhiều đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đế chế Nguyên Môn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Chính Viễn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!