Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời khai mạc kỳ họp thứ 2, QH khóa XII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đọc tại phiên họp khai mạc (Hội trường Bộ Quốc phòng), trong đó nhấn mạnh bốn nội dung quan trọng sẽ bàn bạc kỹ trong kỳ họp này

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!