Quan hệ đầu tư-thương mại ASEAN-TQ khởi sắc

Bài báo nêu kết quả đầu tư-thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, tiềm năng và vận hội mới sẽ đem lại cơ hội cho hai bên trong thời gian tới...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!