Cải cách nền hành chính Nhà nước

Giới thiệu loạt bài phân tích và chứng minh về kết quả thực hiện cải cách thể chế hành chính nhà nước ở một số địa phương, giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, điều kiện tiên quyết và cốt yếu cần làm ngay, trong đó có việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thế Lân
Đồng tác giả: Trần, Hồng Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương