Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một người dân tại tp.Nha Trang tán thành và ủng hộ quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu ý kiến về bảo tồn và tiếp tục sử dụng Hội trường Ba Đình, coi đây là di tích tầm quốc gia cần gìn giữ để giáo dục truyền thống lịch sử cho nhiều thế hệ mai sau......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hữu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!