Ra mắt tổ chức nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam Quốc hội khóa XII

Lễ ra mắt Tổ chức hữu nghị Việt nam Quốc hội khóa 12 (Inaugural Ceremony Parliamentary Friendship Organization 12th National Assembly, S.R.Vietnam) theo QĐ số 512 của UBTVQH. Tổ chức gồm 17 nhóm nghị sĩ hữu nghị

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hoàng Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!