Vì một AIPA hướng tới cộng đồng của nhân dân

Toàn văn bài viết của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá 30 năm hoạt động và phát triển của tổ chức AIPA, những đóng góp của tổ chức này với cộng đồng quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!