Tiếng cu gù dọc đường Nguyễn Tri Phương

Phóng sự về con đường mang tên Tổng đốc Đông kinh Nguyễn Tri Phương, nhân ngày giỗ lần thứ 134 của Ông...

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Ba
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!