Hội trường Ba đình cần được xếp hạng theo Luật di sản văn hóa

Thư của GS sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề xây dựng nhà Quốc hội mới xét dưới góc độ lịch sử học

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Huy Lê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!