Ngăn chặn âm mưu của nhóm khủng bố Việt Tân - Bắt một ủy viên trung ương của Việt Tân

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây ninh vừa bắt một tên trong tổ chức khủng bố Việt Tân, nhập cảnh vào Việt nam để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền. Đó là tên Nguyễn Quốc Thân

Lưu vào:
Tác giả chính: Nam Quốc
Đồng tác giả: Công, Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!