Nhà hát lớn Hà Nội tròn một thế kỷ

Ngày 9-12-2011, Nhà hát lớn Hà Nội kỷ niệm tròn 100 năm kể từ khi chương trình nghệ thuật đầu tiên chính thức được biểu diễn

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!