Anh Duật ơi, anh đẹp lắm...

Luyến tiếc nhà thơ của rừng Trường Sơn Phạm Tiến Duật, ông đã vĩnh biệt chúng ta lúc 8h49 ngày 4-12-2007, người được nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật của nhà nước, để lại những tập thơ, bài hát phổ nhạc mãi mãi đi cùng đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Phục
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!