D.MEDVEDEV - Tổng thống Nga tương lai

Thứ hai ngày 10/12/2007, 4 Đảng lớn ở nước Nga (Nước Nga thống nhất, nước Nga công bằng, đảng Nông dân và sức mạnh công dân) đã nhất trí đề cử đại biểu duy nhất là Phó Thủ tướng thứ nhất D.MEDVEDEV ra ứng cử Tổng thống CHLB Nga nhiệm kỳ tới, theo đề nghị của TTh Putin......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!