Vĩnh biệt nhạc sĩ Huy Du - người hát tình ca qua lửa đạn

Luyến tiếc người nhạc sĩ tài hoa đã sáng tạo ra những bài ca bất hủ trong lửa đạn, đã đi vào cõi vĩnh hằng lúc 20 giờ ngày 17-12-2007

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Quang Lục
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!