Tiến Tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô Hà Nội năm 2007 và mục tiêu, nhiệm vụ một số chủ trương, giải pháp phát triển KTXH năm 2008 chuẩn bị chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Chương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!