Bài học về xây dựng Luật

Từ vụ việc DN nhập hàng chục công-ten-nơ phế liệu gây ra việc tranh cãi giữa Hải quan và các doanh nghiệp khi thực hiện Luật môi trường để lại bài học lớn nhất, đó là độ tin cậy của luật đối với đời sống xã hội. Luật càng cụ thể, càng chi tiết thì tính ổn định và sự đồng thuận của xã hội càng cao...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!