Đêm 30 Tết, thằng chết cãi thằng khiêng

Nhân đầu Xuân Mậu Tý, tác giả góp vui với chuyện chữ nghĩa ngày Tết. Trong đó có thành ngữ: Thằng chết cãi thằng khiêng, là nhằm diễn tả mội nội dung chữ nghĩa, nhưng cũng bắt nguồn từ những cảnh trái ngang của người đời để lại từ những năm nào...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Tình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!