Lịch sử cụ thể về một khu đất có tên gọi là phố Nhà Chung ở Hà Nội

Nhân vụ việc tranh chấp khu đất tại 42 phố Nhà Chung, Hà Nội xảy ra cuối tháng 1-2008, bài viết giới thiệu lịch sử cụ thể một khu đất của Tổ quốc đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, máu đào của dân tộc để mọi người cùng suy ngẫm......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quang Vịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!