Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

TS sử học Nguyễn Nhã bác bỏ những luận cứ cố gán gép của phía Trung Quốc nhận đảo Tây Sa và Nam Sa; đồng thời chứng minh, thuyết phục bằng những dữ liệu lịch sử từ cổ đến kim, từ phương tây và các triều đại phong kiến Việt Nam đã sử dụng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được ghi trong sách và bản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Nhã
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!