Cải cách tư pháp, chủ động hội nhập

Nội dung trả lời phỏng vấn Thời báo KTVN của Bà Lê Thị Thu Ba, UVTWĐ, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội về tình hình Việt Nam sau một năm gia nhập WTO và các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!