Trích dẫn APA

Thu Hằng. Cải cách tư pháp, chủ động hội nhập.

Chicago Style Citation

Thu Hằng. Cải Cách Tư Pháp, Chủ động Hội Nhập.

Trích dẫn MLA

Thu Hằng. Cải Cách Tư Pháp, Chủ động Hội Nhập.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.