Trường Sa - Hoàng Sa thời Tây Sơn - Nguyễn Huệ

Chính sách của Triều Tây Sơn và nhà Nguyễn tiến ra biển đông, kiểm soát khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những di tích chứng tỏ đội quân được cử làm nhiệm vụ đã được triều đình ghi công trạng tại di tích thuộc phường Vĩnh An, nay là thôn Tây, xã Lý Vĩnh, huyện Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!