Cải cách hành chính và cải cách kinh tế: Sách tham khảo\

Sách trình bày vị trí của CCHC; mối quan hệ giữa CCHC với CCKT; Chiến lược và những vấn đề thực thi CCHC

Lưu vào:
Tác giả chính: Từ Điển
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.9597 C103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn