Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và công cuộc đổi mới ở Việt nam

Giới thiệu toàn văn bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, UVBCT, Chủ tịch QH nhân kỷ niệm 160 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (24/2/1848--24/2/2008)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!