Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và hành trình đến Việt nam

Bài giới thiệu về lịch sử hành trình Tuyên ngôn của Đảng cộng sản du nhập vào Việt nam. Bản Tuyên ngôn ĐCS xuất hiện đầu tiên ở Anh vào tháng 2-1848 bằng tiếng Đức và đến Việt nam vào những năm 20 của TK trước theo chân những du học sinh từ Pháp......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Xanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!