Chỉ những người nắm chức vụ lãnh đạo mới được coi là công chức

Đó là nội dung của dự thảo Luật công chức được UBTVQH thảo luận cho ý kiến. Theo đó, một số lượng lớn người đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao...được coi là công chức.....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!