Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển giai cấp công nhân: Sách tham khảo\

Sách nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giai cấp công nhân, sự phát triển của giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những chính sách, giải pháp xây dựng, củng cố vị trí của giai cấp công nhân trong xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Văn Lượng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.509 C455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn