Ô nhiễm môi trường tại Việt nam đang ở mức trầm trọng

Đó là lời cảnh báo trong bản tổng kết môi trường toàn cầu do chương trình môi trường LHQ vừa công bố. Theo bản báo cáo, Việt nam có 2 thành phố nằm trong danh sách 6 tp. bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trên thế giới; Có tới 70% chất thải khí từ phương tiện giao thông......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!