Cái tóc trong văn hóa

Bài viết về mái tóc của con người dưới góc độ Văn hóa. Tóc là thứ ling thiêng do cha mẹ sinh ra, là kết tinh tâm linh và tóc thường gắn với cái đẹp, là trang sức trời phú cho phụ nữ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!