Hồ sơ nhân quyền Mỹ

Giới thiệu toàn văn nội dung Hồ sơ nhân quyền Mỹ năm 2007 do Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung quốc công bố ngày 13-3-2008

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!