Vĩnh phúc đồng ý đề án sáp nhập Mê Linh vào Hà Nội

Sáng 22-3-2008, HĐND tỉnh Vĩnh phúc đã họp phiên bất thường, bỏ phiếu tán thành chủ trương sáp nhập huyện Mê Linh của tỉnh này vào thủ đô. Nghị quyết này sẽ được gửi Bộ Nội vụ để trình Chính phủ. Huyện Mê Linh được thành lập năm 1977 (hợp nhất Bình xuyên và Yên lãng), ngày 29-12-1978 Mê Linh sáp nhậ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!