Lựa chọn, xây dựng hiện vật về Hội trường Ba đình - Gần 400 hiện vật sẽ được bảo tồn là chưa đủ

Ngày 24-3-2008, VPQH tổ chức Hội thảo về Lựa chọn và xây dựng sưu tập hiện vật về Hội trường Ba Đình. Theo ý kiến đánh giá của các nhà chuyên môn và chuyên gia thì việc lựa chọn, sưu tập càng nhiều hiện vật về Hội trường Ba đình càng tốt, để đỡ hối tiếc sau này. Việc hiện có gần 400 hiện vật như hiệ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!