Làm gì trước những phát hiện mới về lịch sử?

Giới thiệu các bài báo, ý kiến của các nhà khoa học ngiên cứu sử học: Nguyễn Đắc Xuân, Trần Đức Chính, Hoàng Ngọc Kỷ, đã phản biện lại những phát hiện lịch sử dân tộc gây chấn động của Thiền sư Lê Mạnh Thát được đăng tải trên báo Thanh niên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!