Đôi lời với những phát hiện lịch sử chấn động

Ý kiến của ông Trương Thái Du và nhà giáo Hà Văn Thịnh trao đổi về sự phát hiện mới trong lịch sử dân tộc của Thiền sư Lê Mạnh Thát

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!