Không thể phủ nhận sự tồn tại của triều đại An Dương Vương

Về việc Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động, TS.Phạm Minh Huyền chuyên gia khảo cổ học về thời kỳ văn hoá Đông Sơn, thành Cổ Loa phản biện những phát hiện lịch sử của Thiền sư Lê Mạnh Thát, đồng thời khẳng định sự tồn tại của triều đại An Dương Vương đã được đúc kết trên cơ sở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!