Những điều cơ bản về quản lý nhà nước đối với cán bộ chính quyền cấp xã vùng nghèo đói\

Sách trình bày dưới dạng hỏi đáp dùng để trang bị cho cán bộ chính quyền cấp xã vùng nghèo đói những kiến thức về nhà nước, pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, công tác quản lý hành chính cũng như một số công tác chuyên môn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Khiển
Tác giả tập thể: Học viện hành chính quốc gia
Đồng tác giả: Lê, Chi Mai, Nguyễn, Văn Thâm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.6 Nh556đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn